O książce

Nota od autorów

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ Nad Wisłą

30 lat Wolnomularstwa liberalnego w Polsce, 1990/2020

Niniejsza książka ukazuje historię narodzin polskiej Masonerii, która rozpoczęła się w 1990 roku z inicjatywy i pod auspicjami Wielkiego Wschodu Francji, działającej niezależnie i autonomicznie od 1997 roku, kiedy to jako Wielki Wschód Polski otrzymała patent od Wielkiego Wschodu Francji.

Pisząc tę książkę oparliśmy się jako autorzy przede wszystkim na faktach, których dostarczyły nam tysiące dokumentów archiwalnych, konsultowanych przez nas we Francji jak i Polsce, ale również licznych świadectwach odebranych od najważniejszych aktorów i świadków tych wydarzeń.

Równolegle do narracji historycznej o renesansie ruchu masońskiego w Polsce, która ma strukturę chronologiczną, dodane zostały refleksje i analiza kontekstu społeczno politycznego. Wolnomularstwo liberalne bowiem, zdołało zgromadzić wokół siebie grupę ludzi reprezentującą wartości i ideały takie jak demokracja, wolność, równość, tolerancja i swoją działalnością wpisało się na trwałe w ten nurt życia publicznego w Polsce.

Przede wszystkim jednak, chcieliśmy przedstawić Czytelnikowi czym jest wolnomularstwo, nie jako idealny porządek symboliczny, ale jako środowisko ludzkie. Więc „30lat wolnomularstwa liberalnego nad Wisłą” to opowieść przede wszystkim o wolnomularzach czyli o ludziach. Ludziach budujących struktury organizacyjne, wyznających ideały, podlegających pewnym determinantom i wpływom, jak choćby, czasy, środowisko, możliwości. To również opowieść o ludzkich emocjach, nieporozumieniach, braterstwie, sojuszach i rozstaniach.

W celu zachowania prawdziwie ludzkiego wymiaru tej historii, w ramach narracji można trafić na anegdoty, historie bardziej prywatne, takie jak kłopoty z poszukiwaniem lokali dla lóż, uwarunkowania finansowe trudnych lat 90, historie organizacji wycieczek, wyjazdów, konferencji, przeciwne zdania braci wywołujące różne tarcia i napięcia, niezliczone qui pro quo związane chociażby z rytualnym dekorowaniem wynajętych sal.

Oprócz historii i faktów, dotyczących powstania lóż, zaangażowania Wielkiego Wschodu Francji wbudowanie struktur nad Wisłą, książka pokazuje losy pierwszej polskiej obediencji Wielkiego Wschodu Polski na tle wolnomularskich relacji polsko francuskich, a także secesję warsztatów, które później utworzyły Wielki Wschód Rzeczpospolitej Polskiej. To również losy francuskich lóż Wielkiego Wschodu Francji w Polsce, które nigdy nie weszły w skład polskich obediencji. W tekście znajdzie się wiele odniesień do wzajemnych stosunków pomiędzy wolnomularzami polskimi i francuskimi wraz całą gamą różnic kulturowych, stereotypów, aspiracji żywych po obydwu stronach. Czytelnik znajdzie wreszcie rozdziały poświęcone komunikacji społecznej polskiego wolnomularstwa a także rytuałom, Rytom wolnomularskim i tzw. wyższym stopniom wtajemniczenia. Z drugiego dna książki wyzierają z pewnością realia i przemiany społeczne, kulturowe, polityczne minionych trzech dekad. Wydaje się, że ich ogląd przez „masoński pryzmat” może być ciekawy.

Książka rozpoczyna się opisem narodzin pierwszej loży polskiej pod opieką Wielkiego Wschodu Francji o nazwie „Nadzieja”, co miało miejsce 26 listopada 1990 roku w Lille. Kończy się ogłoszeniem powrotu „do domu” loży „Nadzieja”, która po długich latach przynależności do Wielkiego Wschodu Polski i Wielkiego Wschodu Rzeczpospolitej Polskiej zwróciła się o reintegrację do Wielkiego Wschodu Francji.A więc, w momencie, kiedy Wielki Wschód Francji powrócił do swojej międzynarodowej polityki rozwoju, historia rozpoczęła się na nowo.

Przedmowę do niniejszej książki zdecydowali się zamieścić Wielki Mistrz Wielkiego Wchodu FrancjiGeorges SerignacorazWielki Mistrz Wielkiego Wchodu Polski Marcin Stańczak.

Książka liczy ponad 400 stron i jest wydana w dwóch wersjach językowych francuskiej i polskiej. Jest pierwszym w polskiej bibliografii opracowaniem tego typu, dotyczącym współczesnych ruchów wolnomularskich.

Paryż / Kraków Październik 2019 /Październik 2021.

Anna Kargol i Dominique Lesage

Print

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami