Książka jest zaproszeniem do uczestnictwa we wspaniałej uczcie intelektualnej. Wartość tej pracy bazuje na trzech filarach:mądrości płynącej z nowatorskiego i analitycznego studium naukowego, siły argumentów i piękna języka. Należy zaznaczyć, że autorzy wykorzystali i edytowali serię dokumentów archiwalnych, które w zdecydowanej większości odkryto dla świata po raz pierwszy.”

prof. Łukasza Sroka

RECENZJA

W jubileusz 30-lecia wolnomularstwa liberalnego w Polsce, Anna Kargol i Dominique Lesage oddali do naszych rąk dzieło, które przedstawia jego historię. Książka jest zaproszeniem do uczestnictwa we wspaniałej uczcie intelektualnej. Wartość tej pracy bazuje na trzech filarach:mądrości płynącej z nowatorskiego i analitycznego studium naukowego, siły argumentów i piękna języka. Należy zaznaczyć, że autorzy wykorzystali i edytowali serię dokumentów archiwalnych, które w zdecydowanej większości odkryto dla świata po raz pierwszy. W ten sposób osiągnięto sukces rzadko spotykany w polskim piśmiennictwie dotyczącym Sztuki Królewskiej. Dlatego jestem pewien, że praca zajmie ważne i stałe miejsce w historiografii. W żadnej innej wydanej dotąd pracy nie widzieliśmy tak wielu i tak skrupulatnie opisanych postaci, wydarzeń, procesów i zjawisk związanych z wolnomularstwem liberalnym w Polsce. Wartością dodaną jest umiejętne wkomponowanie historii wolnomularstwa w Polsce w szerszy kontekst stosunków międzynarodowych oraz przemian społecznych i ustrojowych, do których doszło po ogłoszeniu pierestrojki w Moskwie, obradach Okrągłego Stołu w Warszawie i zburzeniu Muru Berlińskiego. Praca zyskała więc postać studium historyczno-politologicznego o walorach dokumentacyjnych. Bardzo mocne są w niej również aspekty socjologiczne. Magia tematu i talent pisarski autorów sprawił z kolei, że biorąc tę pracę do ręki, ryzykujemy tylko jednym–ciężko od niej oderwać wzrok.

Z recenzji prof. Łukasza Sroki

Anna Kargol
Dominique Lesage